Kinke Nienke de Weerd – Koot, Haarlem 1953.

Fysiotherapeut sinds 1975.
Uitsluitend met kinderen werkzaam sinds 1976. Aanvankelijk binnen de kinderenrevalidatie in Beetsterzwaag.
Nadien tot heden op een school voor meervoudig gehandicapte kinderen in Drachten.
Sinds 1995 is Kinke ook werkzaam vanuit haar eigen praktijk Fysiotherapie Oldenoert.
Vanaf 1 januari 2014 is Kinke geen praktijkhouder meer maar blijft als kinderfysiotherapeut verbonden aan Fysiotherapie Oldenoert.

De werkwijze van Kinke is sterk beïnvloed door de ervaring die zij heeft opgedaan in de revalidatie. Waarbij multidisciplinaire samenwerking met logopediste ergotherapeut en psycholoog op de voorgrond staat. Contact met school is de normaalste zaak van de wereld.

Kinke is gewend om samen met ouders te kijken naar de meest optimale aanpassing.
Jarenlange ervaring stelt haar in staat om de speelse oefeningen te variëren waardoor het voor het kind uitdagend blijft. Hoewel er door de kinderen soms hard gewerkt moet worden ervaren zij dit als spel.

Voor kinderfysiotherapeutische behandeling is uw kind bij Kinke in ervaren handen. De behandelingen die Kinke geeft worden vergoed door de basisverzekering van elke zorgverzekeraar in Nederland.