Kinke de Weerd kinderfysiotherapeut

Mijn werkwijze wordt bepaald door de jarenlange ervaring die ik heb met het behandelen van kinderen. Vanuit de kinderrevalidatie heb ik ,ervaring met multidisciplinair werken, en dit pas ik indien nodig, ook toe in de eerstelijns behandelingen. Er zijn korte lijnen met ergotherapeut en logopedist, de revalidatiearts, de kinderarts , de school en met …

Kinderfysiotherapie als de motorische omwikkeling anders verloopt.

Bi zuigelingen kunnen er al vroeg signalen zijn die kunne wijzen op motorische problemen, bijvoorbeeld overstrekken, weinig kracht en moeite met houdingsveranderingen.

Bij peuters en kleuters kan opvallen dat ze teveel vallen en struikelen. . kinderen van de basis schoolleeftijd kunnen moeite hebben met de participatie: ze worden altijd als eerste afgetikt, of nog veel vervelender ze blijven over bij ket kiezen van een team.

Samen met de ouders bekijk ik naar aanleiding van de hulpvraag het motorische niveau van het kind. Ik kijk naar de vaardigheden die het kind wel beheerst en welke vaardigheden moeilijk zijn,. Maat ook hoe het kind zich voelt en gedraagt als er opdrachten gevraagd worden.

Contact bij voorkeur via mail Kinder@fysioleek.nl omdat ik de telefoon 0646436401 niet opneem als ik aan het behandelen ben, er kan wel voicemail ingesproken worden en dan bel ik terug.